1985 Netherlands

Oct 4, 1985 – Oct 13, 1985
Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Utrecht, Hilversum

Festival info

Start: Oct 4, 1985

End: Oct 13, 1985

Locations: Amsterdam, The Hague, Rotterdam, Utrecht, Hilversum

Hosting member(s)

Description

From a contemporaneous review

“Bij het eerste concert van de Internationale Wereldmuziekdagen kwam verreweg de belangrijkste bijdrage uit een klein land, wat herinnert aan de oorspronkelijke doelstellingen van de vereniging: een helpende hand bieden aan mensen die het moeilijk hebben.”

“[A]t the first concert of the International World Music Days, the most important contribution by far came from a small country, which recalls the original goals of the association: to lend a helping hand to those in a difficult position.”

–Ernest Vermuelen, “Saaie neo-romantiek bekent geen kleur bij opening ISCM-dagen”
(“Boring neo-romance shows no color at the opening of ISCM days”), NRC Handelsbad,
5 October 1985 [in Dutch, English translation via Google translate].

Programme information
Locations